آدرس:

بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران


تلفن تماس

96045500 - 96045693


ایمیل:

shop@bagheketab.com